Hjem

Grundejerforeningen Smidstruphøj omfatter 64 parceller i Smidstrup Strand på hele eller dele af vejene Skausager, Kaldehøjsåsen, Bjerresletten, Rundehøjsager, Hyldeager, Troldager og Trohøjen.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, derunder navnlig vedligeholdelse af veje med tilhørende rabatter, drænledninger, samt i øvrigt varetage de fællesanliggender, som naturligt påhviler en grundejerforening.

Endvidere repræsenterer foreningen medlemmerne overfor kommunen og øvrige myndigheder i spørgsmål af fælles interesse.