Bestyrelsen

Foreningens bestyrrelse udgøres pt af nedenstående medlemmer, der har hver deres fokusområde i bestyrrelsens arbejde. Bestyrrelsen mødes 3-4 gange årligt, men kan kontaktes på nedenstående kontaktinformation såfremt der er behov for dette.

 

Formand:

Torben Mortensen

Skaus-Ager 38

DK-3250 Gilleleje

Tel: +45 2052 1302

torben.mortensen@privat.dk

 

 

 

 

Hjemmeside:

Tom Persson

Viggo Rothes Vej 6

DK - 2920 Charlottenlund 

Tel: +2367 3961

tom@5xpersson.dk

Kasser:

Tom Persson

Viggo Rothes Vej 6

DK - 2920 Charlottenlund 

Tel: +2367 3961

tom@5xpersson.dk

Kontingent:

Anne  Prause

Sandkaj 37.1.th

DK - 2150 Nordhavn

Tel: +45 4084 8931

akprause@gmail.com

Oplysninger:

Danske Bank 

Kontonr: 9570 0011544908 

CVR nr: 3599 3894 

PBS nr: 04359070 

Debitor gruppe: 00001 

Forsikring: Tryg 

Police nr: 655-8.920.002.945 

www.smidstruphoej.dk 

info@smidstruphoej.dk

Sekretær:

Annette Jensen

Skaus-Ager 22

DK - 3250 Gilleleje

Tel: +45 2682 2813

erik.brinkbaek@mail.dk

Vej/Dræn:

 

Asger Larsen

Hylde-Ager 7

DK-3250 Gilleleje

Tel: +45 2177 9294

asgerlarsenholm@gmail.com